Zangdiensten

Vier maal per jaar wordt er een zangdienst georganiseerd. Het doel van deze diensten is om veel te zingen en zo God te eren en te prijzen. Voor de zangdiensten benaderen we drie keer een gastpredikant en één keer gaat onze eigen predikante voor. Voor de begeleiding van de liederen nodigen we altijd een begeleidingsband uit.
 
Elke zangdienst heeft een eigen thema, dat we met de predikant voorbereiden. De liederen die we zingen komen voornamelijk uit Hemelhoog en het Nieuwe liedboek. We proberen elke dienst weer een gevarieerd aanbod aan liederen te kiezen voor de orde van dienst, zodat er voor iedereen wel een lied is dat hem of haar aanspreekt.
 
Op onderstaande data worden er zangdiensten georganiseerd:

  • 7 november 2021
  • 6 februari 2022
  • 22 mei 2022
  • 25 september 2022
  • 6 november 2022

U bent van harte welkom om te komen zingen en luisteren!
 
Namens de zangdienstcommissie,
Marleen van Diejen
Marga Mansens
Jolanda Slootweg en
Ria van Stappen

terug