Zangdiensten

Vier maal per jaar wordt er een zangdienst georganiseerd. Het doel van deze diensten is om veel te zingen en zo God te eren en te prijzen. Voor de zangdiensten benaderen we drie keer een gastpredikant en één keer gaat onze eigen predikante voor. Voor de begeleiding van de liederen nodigen we meestal een begeleidingsband, maar soms ook een koor uit.
 
Elke zangdienst heeft een eigen thema, dat we met de predikant voorbereiden. De liederen die we zingen komen voornamelijk uit Hemelhoog en het Nieuwe liedboek. We proberen elke dienst weer een gevarieerd aanbod aan liederen te kiezen voor de orde van dienst, zodat er voor iedereen wel een lied is dat hem of haar aanspreekt.
 
Op onderstaande data worden er zangdiensten georganiseerd:

  • 17 november 2019
  • 9 februari 2020
  • 10 mei 2020
  • 27 september 2020
  • 15 november 2020

U bent van harte welkom om te komen zingen en luisteren!
 
Namens de zangdienstcommissie,
Marleen van Diejen
Marga Mansens
Jolanda Slootweg en
Ria van Stappen

terug