Pastoraat


Soms........
Soms heb je heel gewoon behoefte aan een luisterend oor,
aan iemand bij wie jouw verhaal veilig is en die geen oordeel velt.
Soms zijn er zoveel zorgen in je leven, dat je snakt naar een bemoedigend woord, een hartelijk gebaar.....

Als jij behoefte hebt aan meeleven en bemoediging, aan iemand die voor je bidt, stuur een e-mail naar:  pastoraat@pknrozenburg.nl
Noem uw naam, adres en telefoonnummer en er zal vanuit het pastoraat contact met u worden opgenomen. Mocht u iemand kennen die een luisterend oor nodig heeft, dan mag u natuurlijk ook dit e-mailadres hiervoor gebruiken.

Voor dringende of ingewikkelde situaties, zoals plotselinge ziekte of ontwikkelingen in gezondheidssituatie, familieomstandigheden, overlijden, geboorte etc. mag u uiteraard rechtstreeks contact opnemen met onze predikanten.
Onze predikante is ds. S. Voskuil – Dijkshoorn, daarnaast vervult ds. H. Gijsen parttime bijstand in het ouderen pastoraat (80+).

  • ds. S. Voskuil – Dijkshoorn, telefoon 0181-213930
  • ds. H. Gijsen, telefoon 0184-770929

                            

Pastoraat in de Protestantse Gemeente te Rozenburg (PGtR)
Pastoraat komt van het woord pastor, dat herder betekent. Denk aan Jezus die zich ‘de Goede Herder’ noemt. Onder de hoede van de Goede Herder, Jezus Christus, zien we om naar mensen, hebben we oog voor mensen, luisteren we naar mensen, proberen we mensen ‘erbij te houden’ en bieden we daarmee ‘herderlijke zorg’.

De Protestantse gemeente heeft op de volgende wijze invulling gegeven aan de pastorale zorg binnen onze gemeente:

Bezoekmedewerkers
Onze Protestantse gemeente heeft bezoekmedewerk(st)ers die gemeenteleden bezoeken met verschillende taken:

  • “Omzien naar elkaar”. Deze groep medewerk(st)ers hebben ieder een aantal te bezoeken gemeenteleden, die regelmatig bezocht worden
  • “Lief en Leed” (bloemendienst). De groep bezoekmedewerk(st)ers van de bloemendienst brengen een bloemetje bij jarige  gemeenteleden die 75 jaar, 80 jaar en ouder zijn geworden en bij zieken.
Pastorale ouderlingen
Om structuur te geven hebben we Rozenburg in wijken verdeeld. Omdat we momenteel met 5 pastorale ouderlingen zijn, hebben we vijf wijken gecreëerd met een eigen wijk-ouderling. Een wijk omvat zo’n 100 adressen. De ouderling probeert aan de hand van de adressen in zijn/haar wijk in contact te komen met u als gemeentelid. Gezien het aantal gemeenteleden per wijk kan het best een tijd duren voordat er met u contact wordt opgenomen.

Samenwerking
Bij bijzonderheden kan een bezoek(st)er een ouderling inschakelen, die op zijn/haar beurt kan besluiten de predikant te vragen hier aandacht aan te besteden. Andersom: De predikant kan de ouderling verzoeken een gemeentelid regelmatig aandacht te geven, waarna de ouderling weer een beroep kan doen op bezoekmedewerkers.
Verder zij opgemerkt, dat pastoraat eerst en vooral ook de verantwoordelijkheid is van alle gemeenteleden. Individuele leden kunnen berichten omtrent naasten bij wie een bezoek gewenst zou zijn, doorgeven via het e-mailadres pastoraat@pknrozenburg.nl .
Door goed met elkaar in contact te blijven en elkaar op de hoogte te houden, moet het niet meer mogelijk zijn, dat er gemeenteleden tussen wal en schip vallen.

Nieuw-Ingekomenen
De nieuw ingekomenen worden door de pastorale ouderling van de betreffende wijk welkom geheten in ons midden. Er wordt bij hen een welkomstbezoek gebracht, waarbij zij ook worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Wijkijndeling

 
Wijk 1: west - Willy van Balen
Aalscholver, Appelgaarde, Blauwe Reiger, Bramenpad, Brink, De Bongerd, De Heul, de Klei, de Krabbe, De Kroon, De Looi, de Meent, De Noordbank, De Pette, De Wijngaard, De Zoom, Fazantenpad, Gaarde, Gangboord, Grote Stern, Gruttostraat, Hoogwerf, Keerweer, Leeuwerikenhof, Lepelaarstraat, Meerkoet, Mezenhof, Nachtegaallaan, Perengaarde, Plevierstraat, Reigerhof, Renettengaarde, Rietgorslaan, Scholeksterstraat, Watersnip, Wilgentuinen, Zilverreiger, Zwaluwenhof.
 
Wijk 2: west-noord - Piet van der Krogt
Alkenburg, Bakboord, Beatrixstraat, Bernhardstraat, Botterhof, Boulevard, Dr J M den Uylboulevard, Emmastraat, Galjoen, Irenestraat, Julianastraat, Kampanje, Kievitenburg, Klipperhof, Koninginnelaan, Loggerhof, Margrietstraat, Marijkeplein, Marijkestraat, Meerpaal, Meeuwensingel, Prinsestraat, Promenade, Reede, Schanslaan, Schoenerhof, Spinaker, Stuurboord, 't Want, Verschansing, Vinkseweg, Voorsteven, Zanddijk, Zandweg, Zwanenburg.
 
Wijk 3: oost-noord - Kees Kes
Abelenlaan, Acacialaan, Anemonelaan, Berkenhof, Beukenlaan, Clematislaan, Dahliastraat, De Blencken, De Hazelaar, De Linde, De Meidoorn, De Plataan, Dennenhof, Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan, Essendaal, Freesiastraat, Gladiolenlaan, Goudenregenstraat, Hulsthof, Iependaal, Irislaan, Kalishoek, Kastanjelaan, Krokuslaan, Leliestraat, Lijsterbeslaan, Magnoliastraat, Meiendaal, Molenweg, Narcissenstraat, Olmendaal, Prunuslaan, Raadhuisplein, Raadhuisstraat, Rozenstraat, Tulpenstraat, Wilgensingel.
 
Wijk 4: oost-zuid - Annemieke Brobbel
Amstelpad, Amstelstraat, Bosseplaat, Frans Halsstraat, Ijsselpad, Ijsselstraat, Langeplaat, Lekstraat, Ln van Nieuw Blankenburg, Maasstraat, Merwedepad, Merwedestraat, Nieuwe Maas, Oranjelaan, Palet, Rivierenlaan, Rubenslaan, Ruygeplaat, Ruysdaelstraat, Van Ostadelaan, Waalstraat.
 
Wijk 5: centrum - Connie van der Stel
Abrikozendreef, Balsemien, Basilicum, Blankenburg, Bloesemlaan, Bomendijk, Burgemeester Just de la Paisieresstraat, De Bieslook, De Ruijterstraat, Druivenhoek, Dwarspad, Dwarsweg, Emmaplein, Frambozendreef, Frederik Hendrikstraat, Heereplaats, Jan Evertsenstraat, Juliana van Stolberglaan, Kamillenplaats, Karel Doormanstraat, Kerkweg, Kersendreef, Kooylandt, Korianderplaats, Korte Kruisweg, Kruisbessendreef, Kruizemunt, Laan van Nieuw Rozenburg, Marjolein, Mauritsstraat, Morellendreef, Mw J Aschoff-Stiermanln, Nassaustraat, Noordererf, Oostererf, Piet Heinstraat, Rembrandtsingel, Rozemarijn, Trompstraat, Vincent van Goghstraat, Welgelegen, Westererf, Weth van Heldenstraat, Wilhelminastraat, Willem de Zwijgerstraat, Zuidererf, Zuidhoek, Zuidzijde.
 


Last, but not least:
Het meeleven met elkaar is belangrijk in de gemeente van Christus. Zoals hierboven aangegeven gebeurt dat enerzijds via de georganiseerde weg. Maar daarnaast ervaren wij het als gemeente ook als waardevol om spontaan, op ieder willekeurig moment, onze betrokkenheid bij elkaar te tonen: een kaartje, een handdruk, een telefoontje, een bezoekje, een belangstellende vraag, het doet allemaal goed! Zo gezien is pastoraat een taak van ons allemaal!

                                                                         

 

                             

 

terug