Zondag 31 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - Pinksteren - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

Orgelspel


Zingen: NLB 672: 1, 2 en 3

Woord van welkom

Aanvangslied: NLB 632: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: HH 229 (2x)

Gebed

Zingen: NLB 302: 1, 3 en 4

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘Liefde, Blijdschap, Vrede’

Eerste Schriftlezing: Joël 3: 1-5 (NBV)

Zingen: ELB 152 (in het Nederlands) (4x)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV)

Zingen: NLB 687: 1 en 2

Derde Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24 (NBV)

Zingen: NLB 687: 3

Overdenking

Kort meditatief orgelspel

Zingen: HH 226: 1, 2 en 3

Moment van gedenken

Zingen: NLB 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezongen ‘Onze Vader’ (HH 547)

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 675: 1 en 2

Zegen
 

terug