Zondag 24 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester
Eredienst - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

ORGELSPEL


WELKOM

AANVANGSLIED: Ps.27:1,2

BEMOEDIGING EN GROET

SAMENZANG: Ps.27:3,4

GEBED                                                   

SAMENZANG: Lied 305:1,2,3

MOMENT VOOR DE KINDEREN

1E SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 6:1-9

SAMENZANG: Lied 320:1,2,3

2E SCHRIFTLEZING: Marcus 12:28-34

SAMENZANG: Lied 310:1,2,5

VERKONDIGING

ORGELSPEL

SAMENZANG: HH Lied 523:1,2,3

DANKGEBED/VOORBEDEN

STIL GEBED/ ONZE VADER              
                                                        
INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED: Lied 425

ZEGEN                                 

terug