PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 24 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester
Eredienst - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

ORGELSPEL


WELKOM

AANVANGSLIED: Ps.27:1,2

BEMOEDIGING EN GROET

SAMENZANG: Ps.27:3,4

GEBED                                                   

SAMENZANG: Lied 305:1,2,3

MOMENT VOOR DE KINDEREN

1E SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 6:1-9

SAMENZANG: Lied 320:1,2,3

2E SCHRIFTLEZING: Marcus 12:28-34

SAMENZANG: Lied 310:1,2,5

VERKONDIGING

ORGELSPEL

SAMENZANG: HH Lied 523:1,2,3

DANKGEBED/VOORBEDEN

STIL GEBED/ ONZE VADER              
                                                        
INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED: Lied 425

ZEGEN                                 

terug
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30
Ds. G.A. Wolfert meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 02-08-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.