PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
do 21 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - Hemelvaartsdag - Via kerkomroep.nl (geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

Orgelspel


Woord van welkom

Aanvangslied: Psalm 93: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 93: 4

Gebed

Zingen Glorialied: NLB 867: 1 en 2

Moment voor de kinderen
 
Eerste Schriftlezing: Daniël 7: 9-10 en 13-14

Zingen: NLB 47: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 1: 17-23 (NBV)

Zingen: HH 211: 1, 2 en 3

Derde Schriftlezing: Marcus 16: 19-20 (NBV)

Zingen: HH 214: 1 en 2
 
Overdenking

Kort meditatief orgelspel

Zingen: HH 216: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het ‘Onze Vader’  

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Zingen: HH 217

Zegen

Zingen slotlied: NLB 425

terug
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30
Ds. G.A. Wolfert meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 02-08-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.