Zondag 3 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - Yom Hashoah - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden


Orgelspel


Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB 217: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Kyriëlied: NLB 274: 1 en 2

Gebed

Zingen: NLB 274: 3

Moment voor de kinderen

Eerste Schriftlezing: Nehemia 9:6-15 (NBV)

Zingen: NLB 136: 1, 5, 6 en 12

Tweede Schriftlezing: Johannes 10:1-10 (NBV)

Zingen: HH 10: 1, 2 en 5

Overdenking

Kort meditatief orgelspel

Zingen: HH 726: 1, 3 en 4

Herdenkingsmoment ‘Jom Hasjoa’

Zingen: HH 262: 1, 2 en 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: NLB 418: 1, 3 en 4

Zegen
 

terug