PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 12 apr 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester
Eredienst - Pasen - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Voorganger: Ds. Hans Buurmeester
Organist: Frans Gort
m.m.v.: Peter Breeman, trombone

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

ORGELSPEL
WELKOM
INTOCHTSLIED Ps.118:5,6
STIL GEBED
VOTUM EN GROET
SAMENZANG Ps.118:9
KYRIEGEBED
GLORIALIED Lied 624:1,2,3
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT
MOMENT VOOR DE KINDEREN.
ZINGEN Projectlied Kindernevendienst: “Jezus is....” Melodie HH 348
1e SCHRIFTLEZING: Jesaja 25: 6-9
ZINGEN: Lied 659:1,2,3
2e SCHRIFTLEZING: Johannes 20:1-18
ZINGEN: HH 171:1,2,3
VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN: Lied 642:1,2,4,7
IN MEMORIAM
ZINGEN: Lied 961
DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED en ONZE VADER
SLOTLIED: Lied 634:1,2
ZEGEN

terug
 

Inloggen


Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30
Ds. R. J. Wilschut meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 15-06-2020 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.