PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
za 11 apr 2020  om 22:00
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Dienst met Paasnacht - Schrift & Tafel - Via kerkomroep.nl (geluid)

Stilte

Zingen: NLB 598 (3x)

Aanhef: Genesis 1:1-3

Gebed

De Paaskaars wordt ontstoken

De Bijbel gaat open

De bloemen worden neergezet

Het antependium en de stola wordt verwisseld

Zingen: NLB 574: 1 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Exodus 13: 17-22

Zingen: NLB 645: 1, 2 en 3

Tweede Schriftlezing: Jesaja 12: 1-6

Zingen: HH 725: 1 en 3

Derde Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10

Zingen: NLB 642: 1 en 2

Overdenking

Zingen: HH 169: 1, 3 en 4

Het doopvont wordt gevuld met water

Doopgedachtenis en belijdenis

Voorbeden

Tafelgebed

Allen zingen: Sanctus

Allen zingen: Zijn dood gedenken wij

Allen bidden: Onze Vader

Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen:  NLB 377: 1, 2, 4 en 5

Nodiging aan tafel

Brood breken en wijn uitschenken

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen: NLB 568a (4x)

Dankgebed

Zingen slotlied: NLB 624: 1, 2 en 3

Zegen

Uitdragen van het licht

terug
 

Inloggen


Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30
Ds. R. J. Wilschut meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 15-06-2020 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.