PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
vr 10 apr 2020  om 19:00
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Dienst op Goede Vrijdag - Via kerkomroep.nl (geluid)

Stilte…

Aanvangslied: NLB 22:1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 561: 1 t/m 5

Gebed

Schriftlezing: Johannes 18:1-14 (NBV)

Zingen: NLB 587:1

Schriftlezing: Johannes 18:19-24 (NBV)

Zingen: NLB 587:2

Schriftlezing: Johannes 18:28-40 (NBV)

Zingen: NLB 587:3

Schriftlezing: Johannes 19:1-16 (NBV)

Zingen: HH 192: 1 t/m 4

Schriftlezing: Johannes 19:28-30 (NBV)

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Schriftlezing: Johannes 19:38-42 (NBV)

Zingen: NLB 590: 1, 2 en 3

Korte overdenking

Orgelspel: ‘Wenn ich einmal soll scheiden’ (Mattheuspassion, Johannes Sebastian Bach)

Zingen: HH 196: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Zingen slotlied: NLB 247: 1, 3 en 4

Zegen

We verlaten in stilte de kerk

De gedoofde kaars wordt uitgedragen

terug
 

Inloggen


Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 07-06-2020 om 09:30
Ds. R. J. Wilschut meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 15-06-2020 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.