Zondag 31 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - Pinksteren - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

Orgelspel


Zingen: NLB 672: 1, 2 en 3

Woord van welkom

Aanvangslied: NLB 632: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: HH 229 (2x)

Gebed

Zingen: NLB 302: 1, 3 en 4

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘Liefde, Blijdschap, Vrede’

Eerste Schriftlezing: Joël 3: 1-5 (NBV)

Zingen: ELB 152 (in het Nederlands) (4x)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV)

Zingen: NLB 687: 1 en 2

Derde Schriftlezing: Handelingen 2: 14-24 (NBV)

Zingen: NLB 687: 3

Overdenking

Kort meditatief orgelspel

Zingen: HH 226: 1, 2 en 3

Moment van gedenken

Zingen: NLB 961

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezongen ‘Onze Vader’ (HH 547)

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 675: 1 en 2

Zegen
 

terug

Agenda

Eredienst - 3e Veertigdagentijd

07 mrt 2021 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Biddag Gewas & Arbeid

10 mrt 2021 om 19:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Eredienst - 4e Veertigdagentijd

14 mrt 2021 om 09:30 Ds. G.A. Wolfert

Eredienst - 5e Veertigdagentijd

21 mrt 2021 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn


Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. L. in't Veld
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-217163
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl