Zondag 24 mei 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester
Eredienst - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)

Klik hier om de liturgie inclusief teksten te downloaden

ORGELSPEL


WELKOM

AANVANGSLIED: Ps.27:1,2

BEMOEDIGING EN GROET

SAMENZANG: Ps.27:3,4

GEBED                                                   

SAMENZANG: Lied 305:1,2,3

MOMENT VOOR DE KINDEREN

1E SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 6:1-9

SAMENZANG: Lied 320:1,2,3

2E SCHRIFTLEZING: Marcus 12:28-34

SAMENZANG: Lied 310:1,2,5

VERKONDIGING

ORGELSPEL

SAMENZANG: HH Lied 523:1,2,3

DANKGEBED/VOORBEDEN

STIL GEBED/ ONZE VADER              
                                                        
INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED: Lied 425

ZEGEN                                 

terug

Agenda

Eredienst - 3e Veertigdagentijd

07 mrt 2021 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Biddag Gewas & Arbeid

10 mrt 2021 om 19:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Eredienst - 4e Veertigdagentijd

14 mrt 2021 om 09:30 Ds. G.A. Wolfert

Eredienst - 5e Veertigdagentijd

21 mrt 2021 om 09:30 Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn


Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. L. in't Veld
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
0181-217163
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl