PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 1 mrt 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - 1e Veertigdagentijd - Schrift & Tafel

Welkom

Aanvangslied: NLB 276: 1 en 3

Stil gebed

Begroeting

Zingen bemoediging: HH 495 (2x)

Gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Inleidend HH 546:

Zingen: NLB 538: 1 (allen), 3 (cantorij) en 4 (allen)

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Zingen projectlied: HH 348

Eerste lezing: Genesis 2: 15 t/m 3:9 (NBV)

Zingen: NLB 944: 1, 2 en 3

Tweede lezing: Mattheüs 4: 1 t/m 11 (NBV)
 
Zingen: NLB 539: 1 t/m 5

Uitleg en verkondiging

Zingen Geloofsbelijdenis: NLB 340b

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

De tafel wordt in gereedheid gebracht

Tafelgebed (nr.4):

Vredegroet
 
Nodiging - Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens deling zingen: NLB 558: 1, 4 en 5 -  HH 522: 1 t/m 4 - HH 524: 1 t/m 4  - NLB 378: 1, 3 en 4

De Cantorij zingt: Panis Angelicus  

Dankgebed

Zegen

Slotlied: NLB 425

terug
 

Inloggen


Eredienst - Palmpasen - Via kerkomroep.nl of youtube kanaal
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19:30
meer details

Dienst op Witte Donderdag - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:00
Ds. J.C. Buurmeester meer details

Dienst op Goede Vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.