PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 19 jan 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst

Welkom

Aanvangslied: NLB 273: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: HH 286: 1 en 2
 
Gemeente gaat zitten

Kyriëgebed

Zingen Glorialied: NLB 305: 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied

Eerste lezing: Psalm 96 (NBV)

Zingen: NLB 96: 1, 2 en 3

Tweede lezing: Johannes 2: 1 t/m 11 (NBV)
 
Zingen: NLB 525: 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 903: 1, 2 en 6

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ (HH 547)

Zingen: HH 547

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 416: 1 t/m 4

Zegen
 

terug
 

Inloggen


Eredienst - 1e Veertigdagentijd - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 02-03-2020 om 19:30
meer details

Eredienst - 2e Veertigdagentijd - Doopdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Biddag Gewas & Arbeid
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer
p/a/ Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.