PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 25 aug 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - Doopdienst

Welkom
 
Aanvangslied: HH 399: 1 en 2
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: HH 399: 3
 
Verootmoedigingsgebed
 
Genadeverkondiging
 
Leefregels
 
Zingen: HH 336: 1 en 2
 
Gebed bij de opening van het Woord
 
Kindermoment
 
Zingen kinderlied: HH 503
 
Eerste lezing: Psalm 139: 1 t/m 6 + 13 en 14 (NBV)
 
Zingen: NLB 139b: 1 en 2
 
Tweede lezing: Johannes 10: 11 t/m 18 (NBV)
 
Zingen: NLB 347: 1, 2 en 3
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: HH 523: 1, 2 en 3
 
Doopgebed
 
Zingen: HH 424: 1 en 2
 
Onderwijzing
 
Doopvragen
 
Zingen: HH 417 (alleen refrein – 2x)
 
Bediening van de Heilige Doop
 
Verwelkoming
 
Zingen: HH 61: 1 (2x)
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en het ‘Onze Vader’
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: NLB 416: 1, 3 en 4.
 
Zegen

terug
 

Inloggen


Eredienst - 1e Veertigdagentijd - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 02-03-2020 om 19:30
meer details

Eredienst - 2e Veertigdagentijd - Doopdienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Biddag Gewas & Arbeid
datum en tijdstip 11-03-2020 om 19:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer
p/a/ Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.