Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst heeft als taak:


1. Continue bezinning op inhoud en vorm van de eredienst.
2. Het oprichten en aansturen van werkgroepen, die deeltaken verrichten m.b.t. de eredienst.
3. De coördinatie en evaluatie van het werk van alle aan de erediensten meewerkende groepen.
4. Het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad inzake de inrichting van het kerkgebouw en de staat en onderhoud van kerkelijke instrumenten.
5. Het uitwerken van allerlei praktische zaken betreffende de eredienst.

De taakgroep luistert goed naar signalen, die uit haar geledingen naar voren komen. Ook worden opmerkingen van gemeenteleden, individueel of collectief besproken op de vergaderingen, die ca. drie keer per jaar gehouden worden. Verder houdt de taakgroep contact met instanties, die zich met liturgie bezighouden en heeft hij een open oog voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij.
De leden van de Taakgroep Eredienst komen uit alle geledingen van de gemeente, die bindingen hebben met de eredienst, zoals predikanten, cantorij, diaconie, commissie Kerk en Israël, organisten, Taakgroep Kerk en Jeugd, kindernevendienst en zangdienstcommissie.

Voorzitter: Wil Goos
Secretaresse: Hetty Vervat

 

terug