PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
wo 11 mrt 2020  om 19:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Biddag Gewas & Arbeid

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: NLB 145: 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: HH 275: 1, 2, 3 en 4

Gebed

Eerste Schriftlezing: Prediker 2: 20 t/m 26 (NBV)

Zingen: NLB 717: 2, 3 en 4

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 6: 19 t/m 23 (NBV)

Zingen: NLB 119: 13 en 14

Overdenking

Zingen: NLB 863: 1 t/m 6

Zingen geloofsbelijdenis: HH 523: 1, 2 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 422: 1, 2 en 3

Zegen
 

terug
 

Inloggen


Eredienst - Palmpasen - Via kerkomroep.nl of youtube kanaal
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19:30
meer details

Dienst op Witte Donderdag - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:00
Ds. J.C. Buurmeester meer details

Dienst op Goede Vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.